Olimp HMB Mega Caps 30 caps

 • Olimp HMB Mega Caps 30 caps
14,95 zł
11,86 zł
/ szt.
237.20 pkt.
11.86 pkt.

 

Olimp HMB Mega Caps 30 kapsułek (blister)

Najmocniejsze HMB na Świecie. 1 kapsułka zawiera 1250 mg Ca HMB W jednym blistrze zawierającym 30 kapsułek znajduje się 30 g HMB. W przeliczeniu na małe kapsułki oznacza to 60 małych kapsułek !!

Opis i charakterystyka produktu Olimp HMB 1250mg

HMB (hydroksymetylomaślan) jest substancją bioaktywną o działaniu zbliżonym do witamin, występującą naturalnie w niewielkich ilościach w pożywieniu i wytwarzaną w organizmie człowieka.

HMB powstaje w organizmie, jako substancja ochronna, łagodząca skutki stresu, związanego z wysiłkiem fizycznym, głodowaniem, chorobami gorączkowymi, urazami ciała i nadmierną generacją wolnych rodników tlenowych.

HMB ogranicza rozpad białek ustrojowych, nasila spalanie tłuszczów, obniża poziom cholesterolu i wspomaga układ odpornościowy.

Zapotrzebowanie na HMB wzrasta wykładniczo w warunkach wzmożonej aktywności fizycznej - jego suplementacja prowadzi do znaczącej poprawy zdolności wysiłkowych.

Olimp HMB Mega Caps polecane jest :
 • dla przyspieszenia i spotęgowania adaptacji wysiłkowej (poprawa masy, siły i wytrzymałości mięśniowej oraz wydolności tlenowej) u osób aktywnych fizycznie i sportowców wyczynowych
 • jako "spalacz tłuszczu" i protektor w programach redukcji masy ciała (odchudzanie)
 • dla zapobiegania niekorzystnym skutkom zdrowotnym stresu środowiskowego i oksydacyjnego (nerwowy tryb życia, praca w przemyśle, ciężka praca fizyczna, itp.)
 • w rekonwalescencji po chorobach przebiegających ze wzmożoną utratą azotu
 • dla łagodzenia przypadłości wieku późnego (uwiąd starczy, utrata masy mięśniowej, osłabienie siły mięśniowej)

HMB - bezpieczny sposób na poprawienie Twojej kondycji, siły i masy mięśniowej

HMB (kwas 3-hydroksy-3-metylomasłowy) powstaje w ludzkim organizmie z aminokwasu leucyny. Jest także obecny w małych ilościach w żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Wykazano, że zwiększenie jego podaży w formie suplementacji może wpływać znacząco na poprawę niemal wszystkich cech sprawności fizycznej. Obecnie HMB jest najbardziej poszukiwanym od czasów kreatyny - dietetycznym środkiem pokarmowym wzmacniającym naszą muskulaturę.

Współczesny rynek suplementów żywieniowych jest ogromny. Ciągle pojawiają się nowe suplementy diety, a agresywna reklama wprowadza dezorientację wśród osób zainteresowanych sportem. Każdy nowy suplement diety przed wprowadzeniem na rynek dozwolonych środków wspomagających powinien być gruntownie przebadany. Niestety nie zawsze tak się dzieje. A przecież dopiero po opublikowaniu wyników badań w specjalistycznych recenzowanych czasopismach naukowych, można odpowiedzieć na pytanie: „Czy to działa, czy też nie".

Publikacje to jednak nie wszystko. To właśnie środowisko niezależnych naukowców wydaje opinię i podejmuje ostateczną decyzję odnośnie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nowego suplementu. W przypadku HMB werdykt środowiska naukowego był jednoznaczny: „Tak. HMB jest bezpieczne i działa.",i to w stopniu wykluczającym wątpliwości naukowców.

Imponująca liczba badań, prowadzonych nieprzerwanie od prawie 15 lat, dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności oddziaływania HMB na organizm człowieka czyni obecnie ten suplement diety, obok kreatyny, jednym z najważniejszych, najlepszych i najszerzej stosowanych dietetycznych środków wspomagających, przyjmowanych nie tylko przez sportowców wyczynowych czy też osoby rekreacyjnie uprawiające sport dla poprawienia wyników treningu, ale także przez kobiety i mężczyzn prowadzących aktywny, pełen stresów tryb życia, a przy tym dbających o swoje zdrowie.

HMB nie jest związkiem sterydowym, Traktowany jest jako środek wspomagający (ergogeniczny), ponieważ spełnia wszelkie kryteria stawiane tym suplementom. W warunkach stresu drastycznie wzrasta zapotrzebowanie tkanek na ten związek.

Gdzie powstaje HMB?

HMB jest produktem przemian leucyny w organizmie człowieka. Leucyna, niezbędny aminokwas, składnik białek pokarmowych, jest źródłem wytwarzania HMB w tkankach, głównie wątrobie i mięśniach, w ilości około 0,25 do 1 g na dzień, w zależności od ilości leucyny w diecie. HMB występuje także w niewielkich ilościach w owocach cytrusowych, w niektórych gatunkach ryb, w czerwonym winie, mleku i tkankach ssaków. Ale zarówno ilość HMB powstającego w organizmie człowieka, jak i dostarczonego z pokarmem jest niewystarczająca i stąd konieczność jego suplementacji z zewnątrz.

Jak powstaje HMB?

Pierwszym etapem powstawania HMB w tkankach człowieka jest przekształcenie leucyny do okso-izokapronianu (KIC). Następnie KIC ulega przekształceniu do HMB pod wpływem swoistego enzymu o nazwie KIC-dioksygenaza. Enzym ten jest obecny wyłącznie w płynie wewnątrzkomórkowym, czyli w tzw. cytozolu, podczas gdy drugi enzym, KlC-dehydrogenaza, występuje tylko w mitochondriach, ważnych organellach odpowiedzialnych za oddychanie komórkowe. W normalnych warunkach tylko około 10% puli endogennej leucyny ulega przekształceniu tą właśnie cytozolową drogą do HMB. Pozostała pula leucyny jest utleniana w mitochondriach.

Mechanizm działania HMB

W połowie lat dziewięćdziesiątych autor niniejszego opracowania razem z profesorem Nissenem z Iowa State University postawili hipotezę, że jakkolwiek tylko nieznaczna ilość leucyny ulega przekształceniu do HMB, to powstający związek jest odpowiedzialny za większość korzystnych efektów biologicznych przypisywanych wcześniej leucynie i KIC.

Większe przyrosty beztłuszczowej masy ciała i siły mięśni u osób poddanych treningowi siłowemu i przyjmujących równocześnie HMB w porównaniu do osób wykonujących sam trening siłowy mogą wynikać ze zmniejszenia stopnia uszkodzenia komórek mięśniowych i/lub osłabienia rozpadu białka po podaniu HMB. Są dowody, że HMB może regulować metabolizm białek przez bezpośrednie oddziaływanie na niektóre receptory hormonalne oraz przez hamujący wpływ na aktywność enzymów odpowiedzialnych za degradację białka mięśniowego. Uważa się, że mechanizm oddziaływania podawanego HMB na komórki mięśniowe jest związany z faktem, że związek ten może być prekursorem syntezy cholesterolu.

Suplementacja HMB może przyczyniać się do przyspieszenia syntezy komórkowego cholesterolu w mięśniach. Istnieje teoria zakładająca, że komórki mięśniowe w stanie silnego stresu wywołanego wysiłkiem lub uszkodzone, nie są w stanie pokryć zwiększonego zapotrzebowania na cholesterol. Dlatego HMB podane z zewnątrz pozwala na utrzymanie prawidłowej syntezy cholesterolu w celu wzmocnienia struktury i funkcjonowania błon komórkowych. To stwierdzenie nie jest potwierdzone obserwacją, że podawanie HMB może istotnie zmniejszyć stopień uszkodzenia mięśni, wyrażony obniżeniem powysiłkowego stężenia biochemicznych wskaźników uszkodzenia komórek mięśniowych, tj. kinazy kreatynowej we krwi i 3-metylohistydyny w moczu.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za słusznością takiego rozumowania jest wykazanie, że farmakologiczne zablokowanie syntezy cholesterolu w komórkach mięśniowych prowadzi do ich szybkiego uszkodzenia, a nawet śmierci.

Ochronne oddziaływanie HMB na komórki mięśni szkieletowych obserwuje się w chorobach wyniszczających, związanych z nasilonym katabolizmem białek. Świadczą o tym wyniki badań, w których podawanie HMB w połączeniu z glutaminą i argininą u osób chorych na AIDS zahamowało utratę masy ciała. Podobny efekt zaobserwowano u osób chorych raka. HMB wpływa także na obniżanie stężenia frakcji LDL cholesterolu we krwi, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

Powstaje pytanie, jak to jest możliwe, że związek będący prekursorem syntezy cholesterolu w komórkach mięśniowych jest jednocześnie związkiem obniżającym stężenie cholesterolu we krwi. Dzieje się tak dlatego, ponieważ zwiększona synteza cholesterolu komórkowego jest sygnałem, poprzez ujemne sprzężenie zwrotne, do zmniejszenia syntezy de novo cholesterolu w wątrobie. Dodatkowo, w tych samych badaniach zaobserwowano istotne obniżenie skurczowego ciśnienia krwi.

HMB - badania na zwierzętach

Badania obejmujące różne gatunki zwierząt udowodniły, że HMB pełni ważną fizjologiczną funkcję w pobudzaniu systemu odpornościowego i zapobieganiu chorobom. Powoduje on również lepsze wykorzystanie składników pokarmowych w okresie wzrostu, zwiększenie zawartości białka mięśniowego oraz spadek poziomu cholesterolu. Uzyskane wyniki były jednak dość zróżnicowane i zależały od gatunku zwierzęcia.

W celu bliższego wyjaśnienia roli, jaką HMB może pełnić w kontrolowaniu przemian białkowych w mięśniach, przeprowadzono serię doświadczeń z wykorzystaniem technik izotopowych na izolowanych mięśniach młodych, rosnących szczurów i broilerów. Badania te, zainicjowane przez Autora we Francji, a kontynuowane w Katedrze Fizjologii Zwierząt SGGW wykazały, że HMB jest silnym inhibitorem rozpadu białka mięśniowego, a przez to może w sposób korzystny oddziaływać na jego syntezę w mięśniach ssaków i ptaków.

Gdziekolwiek było to możliwe, w przeprowadzanych badaniach oceniano bezpieczeństwo stosowania i toksyczność HMB, włączając w to między innymi szczegółowe badania anatomopatologiczne. Nie zaobserwowano żadnych niekorzystnych zmian w morfologii krwi i wyglądzie narządów wewnętrznych zwierząt, nawet po długotrwałym stosowaniu wysokich dawek HMB, które w doświadczeniu na świniach przekroczyły nawet 100-krotnie dawki zalecane dla ludzi.

Stosowanie HMB u ludzi

Zachęcające wyniki badań na zwierzętach skłoniły nas do zastosowania HMB także u ludzi, przede wszystkim w celu przeciwdziałania negatywnemu oddziaływaniu stresu na metabolizm białka. Chociaż HMB okazało się nietoksyczne dla zwierząt, to jednak przed rozpoczęciem badań na szerszą skalę, oceniono bezpieczeństwo stosowania HMB u ludzi. W badaniach przeprowadzonych w Vanderbilt University Medical Center, USA, ochotnicy otrzymywali izokaloryczną dietę wzbogaconą HMB w ilości od 0,5 do 4 gramów/dzień.

Po 3 tygodniach trwania doświadczenia, pobierano krew i mocz do badań. Nie zaobserwowano istotnych zmian w morfologii krwi oraz aktywności enzymów i innych wskaźników funkcjonowania organów. Pozytywnym objawem było wyraźne obniżenie poziomu cholesterolu u osób otrzymujących HMB. Również 18-procentowy spadek zawartości azotu w moczu dowodził, że osobnicy ci lepiej wykorzystywali białko pokarmowe, odkładane następnie w tkance mięśniowej. Badania te wykazały, że stosowanie HMB jest całkowicie bezpieczne, a ponadto wpływa na zwiększoną retencję azotu w organizmie, i to nawet u osób niepoddanych wysiłkowi fizycznemu.

Stosowanie HMB u osób trenujących

W warunkach stresu dochodzi do zwiększonego rozpadu białka mięśniowego i w następstwie - ograniczenia przyrostu masy mięśniowej. Stres może być wywołany forsownym treningiem, dlatego u sportowców rozpoczynających ćwiczenia obserwujemy znaczne uszkodzenie mięśni i nasilony rozpad białka mięśniowego (zwiększona proteoliza). Chociaż towarzyszy temu procesowi zwiększona synteza białka, nie zawsze jednak jest ona w stanie zrównoważyć jego rozpad i w sytuacjach krańcowych powiększanie masy mięśniowej może być upośledzone.

W tej sytuacji próba zastosowania HMB w warunkach intensywnego treningu była tylko kwestią czasu. Pierwszy etap badań Nissena i współpracowników został przeprowadzony na reprezentatywnej liczbie osób, które nigdy wcześniej nie trenowały. Wyniki badań zostały następnie zaprezentowane na konferencji poświęconej medycynie sportowej odbywającej się w Minnneapolis w USA w 1995 roku i spotkały się z dużym zainteresowaniem środowiska sportowego. Po raz pierwszy zademonstrowano, że stosowanie HMB u osób poddanych intensywnemu programowi ćwiczeń już po tygodniu stosowania zmniejszało o prawie 50% rozpad białka mięśniowego wyrażony stężeniem 3-metylohistydyny (3-MH) w moczu (3-MH jest swoistym aminokwasem - uznanym wskaźnikiem rozpadu białka mięśniowego). Drugim ważnym wskaźnikiem uszkodzenia mięśni i rozpadu białka jest swoisty enzym występujący w komórce mięśniowej o nazwie kinaza fosfokreatynowa (CPK).

Zaobserwowano, że aktywność tego enzymu była również istotnie obniżona w grupie sportowców otrzymujących HMB. Zmianom opisanych wskaźników uszkodzenia komórek mięśniowych towarzyszyły wzrost siły i masy mięśni. Uzyskane wyniki w sposób przekonywujący wykazały, że przyjmowanie HMB przez osoby rozpoczynające trening łagodzi uszkadzający wpływ wysiłku na komórki mięśniowe, szczególnie wyraźny w początkowej fazie wzmożonej aktywności ruchowej. Prowadzi to do większego przyrostu masy mięśni w porównaniu z osobnikami grupy kontrolnej, trenującymi identycznie, ale nie przyjmującymi HMB. Efektem tego procesu jest znaczna poprawa kondycji u tych osób.

Kolejnym etapem badań było sprawdzenie efektów stosowania HMB u sportowców, którzy wcześniej byli włączeni w program regularnych ćwiczeń fizycznych. Uzyskane wyniki badań zostały zaprezentowane w 1996 roku na Kongresie Biologii Eksperymentalnej w USA. Wyniki te nie tylko potwierdziły uzyskane wcześniej obserwacje o korzystnym wpływie HMB na wzrost masy mięśniowej u osób rozpoczynających treningi, ale także udowodniły, że HMB może w sposób istotny wpłynąć na masę i siłę mięśni u osób od dawna trenujących.

W omawianym przez nas doświadczeniu dzienna dawka HMB, wynosząca 3 gramy, była podawana w trzech równych porcjach przez 4 tygodnie osobom wcześniej nietrenującym oraz trenującym od dawna. Wzrost masy mięśniowej pod wpływem HMB wynosił 3,1% w stosunku do wartości wyjściowych, co oznaczało 58% wzrost w stosunku do grupy kontrolnej. Szczególnie spektakularne wyniki osiągnięto analizując siłę mięśni. Okazało się, że po czterech tygodniach treningu wzrost tej siły u osobników przyjmujących HMB wynosił 37% w stosunku do wartości początkowych i był aż o 60% większy w porównaniu z grupą kontrolną.

Jak przyjmować HMB?

Prawidłowe stężenie HMB w osoczu człowieka wynosi w normalnych warunkach 1-4 umol/L. Stężenie to wzrasta wraz ze wzrostem dziennego spożycia HMB i przy dawce wynoszącej 3 gramy dziennie osiąga maksymalną wartość 20-25 umol/L. Takie stężenie udaje się uzyskać u osobnika o masie ciała 80-90 kg, podając HMB 3 razy dziennie w równych odstępach czasu (1 g/dawkę). Dalsze zwiększanie dziennej dawki prowadzi do zwiększonego usuwania HMB z moczem i jest nieuzasadnione. W szczególnych przypadkach, gdy osobnik waży ponad 100 kg i nie jest otyły, można zwiększyć dzienną ilość HMB, pamiętając, aby podawać ją w 3 równych porcjach. Tylko taka systematyczna 3-krotna suplementacja w ciągu dnia gwarantuje osiągnięcie względnie stałego stężenia HMB we krwi i w konsekwencji jego największą skuteczność.

Na podstawie wyników wielu badań przeprowadzonych przede wszystkim na osobach aktywnych fizycznie ustalono ostatnio, że dawką optymalną dla dorosłego człowieka jest 38 mg HMB/kg masy ciała na dzień, co oznacza, że osoba ważąca na przykład 118 kg i nie otyła powinna zwiększyć ilość przyjmowanego HMB do około 4,5 g HMB dziennie, podawane w 3 równych porcjach.

Zalecane jest przyjmowanie HMB wraz z posiłkami. Mogą być to zarówno tradycyjne posiłki, jak i diety półsyntetyczne (na przykład dla sportowców).

Jakie HMB?

Na rynku znajdują się suplementy z HMB różnych firm. Dominują kapsułki, ale spotyka się także tabletki oraz postać płynną. Wszystkie trzy formy nie budzą zastrzeżeń. Czym zatem należy się kierować przy zakupie suplementu diety?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że wysokiej jakości HMB nie jest tanie. Obowiązuje zasada: nie można nabyć Mercedesa w cenie Syrenki. Z czego wynika wysoka cena suplementu? Otóż HMB jest pozyskiwane na drodze syntezy chemicznej. Autor niniejszego opracowania miał możliwość uczestnictwa w pierwszej na świecie syntezie HMB w laboratorium profesora Nissena na Uniwesytecie Stanowym w Iowa, USA i doskonale pamięta radość towarzyszącą pozyskaniu pierwszych kilkunastu gramów czystego HMB. Szybko jednak okazało się, że przeniesienie metody na skalę techniczną jest względnie łatwe, natomiast spory problem stanowi usuwanie takich zanieczyszczeń, jak octany, kwasy akrylowe, diole i inne niezidentyfikowane substancje.

Technologia końcowego oczyszczania suplementu została w końcu opracowana, ale okazała się bardzo czasochłonna oraz energochłonna i ona przede wszystkim zadecydowała o wysokiej cenie produktu finalnego.

Obecnie na świecie HMB powstaje w kilkunastu zakładach, głównie na terenie Azji. Niestety, w dążeniu do obniżenia kosztów produkcji nie zawsze są przestrzegane surowe reżimy technologiczne i produkt finalny może być zanieczyszczony. Musimy mieć świadomość, że wymienione zanieczyszczenia nie są obojętne dla zdrowia człowieka, a mogą być nawet toksyczne. Dlatego starajmy się kupować HMB z pewnego źródła, o ustalonej renomie.

Przyszłość HMB

HMB nie jest wprawdzie umieszczony na liście dietetycznych środków odżywczych zatwierdzonych przez Unię Europejską, ale nie oznacza to wcale, że stosowanie HMB jest nielegalne i nieetyczne. Należy się spodziewać, że w miarę poszerzania naszej wiedzy na temat korzyści płynących ze stosowania HMB nie tylko u sportowców ale także u osób w podeszłym wieku czy też chorych cierpiących na choroby mięśni, związek ten zostanie oficjalnie umieszczony na liście europejskich środków dietetycznych.

Musimy pamiętać, że do organizmu nie wprowadzamy nowej, nieznanej substancji; HMB występuje fizjologicznie w tkankach człowieka, a nasze działania są ukierunkowane na uzupełnienie tego związku wszędzie tam, gdzie spodziewamy się niedoboru, na przykład w czasie powysiłkowego stresu.

Należy podkreślić, że ostatnio w USA instytucja rządowa, jaką jest Narodowy Instytut Zdrowia (NIH), przyznała wysoką kwotę na realizację projektu badawczego, dotyczącego roli HMB u osób starszych. Badania będą prowadzone przez kilka lat, obejmą grupę około 1000 osób, a celem ich będzie sprawdzenie, w jakim stopniu systematyczna suplementacja HMB może przeciwdziałać osłabieniu mięśni towarzyszącemu starości.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że uzyskane dane z licznych doświadczeń przeprowadzonych na świecie, w tym również w Polsce, wskazują na istotną rolę, jaką HMB może pełnić w systematycznym poprawianiu kondycji i zdrowia ludzi oraz zwierząt. W dalszym ciągu będą kontynuowane na ludziach badania, dotyczące stosowania HMB w dystrofii mięśniowej oraz roli tego związku w stanach rekonwalescencji pooperacyjnej. Bardzo obiecujące są również wstępne wyniki badań nad starzeniem się ludzi. Wskazują one, że HMB może przeciwdziałać procesom starzenia się organizmów i związanej z tym obniżonej odporności.

Prof. dr hab. Piotr Ostaszewski SGGW Warszawa

 

Skład OLIMP HMB Mega Caps 1250:
Informacja żywieniowa: 1 kapsułka 2 kapsułki 3 kapsułki 4 kapsułki
CaHMB: 1250 mg 2500 mg 3750 mg 5000 mg
w tym HMB 1000 mg 2000 mg 3000 mg 4000 mg

Składniki: β-hydroksy-β-metylomaślan wapnia, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca - stearynian magnezu, kapsułka (żelatyna – sładnik otoczki, barwnik: E 171).

Opis i charakterystyka preparatu Olimp HMB Mega Caps:
 • 1 porcja = 1 kapsułka HMB
 • Ilość porcji w opakowaniu: 30
 • Zawartość opakowania (blister): 30 kapsułek z HMB

Sposób użycia Olimp HMB Mega Caps: HMB należy połykać popijając dużą ilością wody mineralnej. Stosować 1-4 kapsułki dziennie.

Opis i charakterystyka preparatu Olimp HMB Mega Caps:
 • Dni treningowe: 1 porcja rano, 1 porcja po południu, 1 porcja przed snem
 • Dni nietreningowe: 1 porcja rano, 1 porcja po południu, 1 porcja przed snem
Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel